Sveta Katarina Labouré
[ 11/29/2018 ]

Uz život ove svetice vezana je čudotvorna Gospina medaljica.

Čudotvorna medaljica vezana je uz ime sv. Katarine Labouré. Rođena je 1806. godine u Francuskoj. Otac ju je teška srca pustio u samostan u kojem je već bila njezina starija sestra. Kao novakinju, 27. studenog 1830. godine, probudio ju je dječak obučen u bijelo. Nakon što ju je odveo u samostansku crkvu, Katarina je u molitvi doživjela viđenje; cijela se crkva rasvijetlila, a vidjela je i Majku Božju, u bijeloj haljini s modrim plaštem. Viđenje je upotpunjavao natpis: 'Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!'. Uz to je stajalo i veliko 'M' iz kojega je izvirao križ, a pod njim dva srca, jedno okrunjeno trnjem a drugo probodeno mačem. Čula je glas koji je govorio: 'Daj kovati medalju po ovom uzoru!'

Katarina je svoje viđenje povjerila ispovjedniku, a on se kod poglavara zauzeo za kovanje medalje. Ubrzo je pariški nadbiskup odobrio izradu medaljice, no nitko nije znao da je Katarina imala to viđenje. Od tog trenutka milijuni pobožnih ljudi nose čudotvornu medaljicu. Crkva je pomno ispitala Katarinino viđenje i službeno ga priznala. Sama Katarina bila je uvijek veoma ponizna. Sve do smrti u svojoj 70. godini radila je najobičnije poslove u redu sestara milosrdnica.

Na današnji dan Crkva čuva uspomenu i na svetog Saturnina i svetog Sizinija, kojima je 304. godine na Nomentanskoj cesti odrubljena glava. Saturnin je bio kažnjen nošenjem vreća pijeska za gradnju Dioklecijanovih terma u Viminalu, a đakon Sizinije je pomagao zatvorenicima i utamničen je zbog te kršćanske ljubavi. Obojica su mučeni i prisiljavani na žrtvovanje rimskim bogovima. Budući da su to odbili, vjernost Kristu platili su krvlju.

Rimski bogataš Trason pokopao ih je na svom zemljištu. U vrijeme pontifikata Pija XI. u blizini Trasonova groblja sagrađena je župna crkva sv. Saturnina, čime Rim i danas čuva uspomenu na velikane ranih kršćanskih vremena.